Om webbplatsen

System

Webbplatsen drivs på en WordPress baserad plattform då vi vill ha en plattform som är enkel att jobba på och som underlättar vårt content fokuserade arbetssätt.

Källor och material

Vi baserar vårt innehåll på egna erfarenheter, saker vi läst och saker vi lärt oss av vänner och släktingar. Se vårt innehåll som tips och tricks, idéer och en virtuell tankesmedja kring vardagsproblematik och vardagsprocesser.

Bilder

Du kanske undrar var våra fina bilder kommer ifrån. Bilderna kommer från bildbanker som har gratisbilder – Unsplash och Pixabay. Vi använder oss också av våra egna bilder (som vi faktiskt inte bryr oss om ifall du väljer att använda).

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på webbplatsen är till för informationssyfte och underhållning. Syftet är att få igång en tankedialog och tankeprocess hos läsare.

Innehållet är inte skrivet av yrkespersoner och bör inte tolkas som professionella tips och råd.

Vi som skapat webbplatsen frånsäger oss allt ansvar ifall du väljer att följa något råd på webbplatsen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss ifall du hittar fel på webbplatsen eller har någon synpunkt på någonting.