Allt om olika spiktyper

Allt om spikar

Nuförtiden finns det olika spikar i flera olika material och användningsområden. Här i vår spikguide går vi igenom några vanliga spikar såsom trådspik och gipsspik men också ovanligare spik såsom dubbelspik.

När ska du använda spik istället för skruv?

Spik har den fördelen att de är billigare än skruvar. Men skruvar är lättare att ta bort än spikar och kräver ingen hammare. Det finns spikar med hög fästförmåga, jämfört med skruvar är det mycket svårare att dra ut en sådan. Skruvar har också den fördelen att de är tystare än spik då de sitter hårdare i virket. Ska du bygga altan så är det bättre att använda skruv än spik eftersom altanen blir bättre ihopsatt. Spik går också snabbare att spika fast än att skruva fast en skruv. Fördelarna med spikar är alltså att spikar är billigare och går snabbare att fästa än skruvar. Nackdelarna med spikar är att det är svårare att ta bort en spikad spik. Behöver du enkelt kunna ta bort infästningen så välj skruv. Spik är trots det ett klassiskt fästelement som fungerat bra i hundratals år.

Trådspik

Bild på trådspik

Trådspik är den vanligaste spiktypen. Den är tillverkad av metalltråd, har ett räfflat skaft och ett flat huvud. Trådspik används vid vanliga byggkonstruktioner ute när du ska foga samman trä. Räfflingen och det flata huvudet gör att spiken sitter säkert. Ett vanligt exempel på användningsområde är när du ska spika på utomhuspanel på ett hus. Trådspik finns i olika utföranden såsom varmförzinkat och blankt utförande. Utomhus bör varmförzinkad trådspik användas, rostfri trådspik kan också användas och bör användas i svårt utsatta områden.

Vad är trådspik?

 • Trådspik är den vanligaste spiktypen
 • Används vid utomhuskonstruktioner i trä
 • Finns i olika utföranden, varmförzinkat är vanligast

Dyckert

Bild på dyckert

Dyckert används för dold spikning vid inredningssnickerier. Ett vanligt användningsområde för spiktypen är att spika fast socklar inomhus. Huvudet på en dyckertspik är litet och konformat så att du ska kunna försänka dyckertspiken med ett dorn. När spiken är försänkt kan du spackla över den, målar man sedan över spacklet så syns det inte att du spikat fast objektet. Dyckert gör så att du kan få till ett snyggt resultat där man kan dölja spikarna. Det finns även dyckert som redan är målad, till exempel vit dyckert. Då behöver du inte försänka och spackla över spiken för att få till ett snyggt resultat. Finns i förzinkade, ej förzinkade och i målade varianter.

Vad är dyckert?

 • Dyckert används inomhus
 • Används vid spikning av lister och socklar, dörrfoder och fönsterfoder till exempel
 • Används för inomhusspikning på träkonstruktioner där du vill dölja spiken

Fiberplattspik

Bild på fiberplattspik

Fiberplattspik används för att fästa fiberplattor på trä. Spiken är utformad så att den ska fästa hårda och mellanhårda träfiberplattor effektivt mot träet. Fiberplattspik har ett räfflat skaft och ett koniskt huvud, skaftet är fyrkantigt. Spiken går att spackla över efter den har försänkts så att du kan få till ett snyggt resultat.

Vad är fiberplattspik?

 • Används för att spika fast hårda och mellanhårda träfiberplattor
 • Går att dölja genom att spackla över

Pappspik

Bild på pappspik

Pappspik används för att fästa porösa träfiberskivor och takpapp. Skaftet på spiken är rund och huvudet har ett jämfört med andra spikar större runt huvud. Anledningen till att spiken har ett stort huvud är för att pappspiken inte ska skada pappen som spikas fast. Lång spik lämpar sig väl för att spika fast gips medan kortare pappspik passar bättre för takpapp.

Vad är pappspik?

 • Används till porösa träfiberpapper, takpapp, takshingel och underlagspapp med mera
 • Finns i olika längder beroende på materialets tjocklek som ska spikas fast
 • Har ett stort huvud för att spiken ska hålla materalet säkert

Mässingsspik

Bild på mässingspik

Mässingsspik används till inredningssnickerier där spiken är en dekorativ del av träföremålet som spikas. Det är en populär spik inom slöjd och finns i olika längder, från strax över 1 centimeter och uppåt. Mässingsspik har ett fint gyllene skimmer som är dekorativt på inredningssnickerier eller hobbysnickeriet. Spiken är rund, utan räfflor med ett runt bulligt huvud som ser dekorativt ut.

Vad är mässingsspik?

 • Används för finsnickeriarbeten
 • Används till inredningssnickerier såsom spikning av lister samt foder och hobbysnickerier
 • Används för dekorativa syften då spikhuvudet är runt och kullrigt ocg mässing har ett gyllene skimmer

Huggen dyckert

Bild på huggen dyckert

Huggen dyckert används för träsnickerier inomhus för att fästa lister, träplattor och träfiberskivor. Spiken har ett koniskt huvud och ett helt räfflat skaft. Det helt räfflade skaftet ger en bra vidhäftningsförmåga som är högre än vanlig dyckert. Huggen dyckert tillverkas i stål och har en varmförzinkad ytbehandling för utomhusanvändning men också med andra ytbehandlingar för inomhusanvändning.

Vad är huggen dyckert?

 • Används för spikning av lister, träplattor och träfiberskivor
 • Har högre fästförmåga än vanlig dyckert då hela skaftet är räfflat
 • För diskret spikning då spiken kan drivas in med dorn och spacklas över

Gipsspik

Bild på gipsspik

Gipsspik används främst för att spika fast gipsplattor på träunderlag. Skaftet är helt räfflat precis som skaftet är på huggen dyckert. Men huvudet på huggen trådspik är till skillnad mot huggen dyckert stort och runt för att hålla stora porösa plattor säkert uppspikade. Använder man inte en gipsspik när man spikar upp gips kan gipsplattorna med tiden få spiken att böja sig vilket kan skapa tråkiga ingröpningar i väggen.

Vad är gipsspik?

 • Används vid spikning av gipsplattor på träunderlag
 • Har ett stort platt huvud och skaftet är räfflat fullständigt för att hålla upp plattor bra

Skruvspik

Bild på skruvspik

Skruvspik används när man behöver väldigt hög fästförmåga hos spiken. Den skruvade formen på skaftet gör att spiken fäster hårt. Skruvad spik är bra att använda för takplattor eller träkonstruktioner som kräver hög hållfasthet samt fästförmåga men där man inte kan använda skruvar.

Vad är skruvspik?

 • Skruvspik används där du behöver hög fästförmåga

Helgängad kamspik / Rullgängad spik

Bild på helgängad kamspik

Helgängad kamspik ska du använda där det ställs mycket höga krav på hållfasthet. Ett exempel på ett användningsområde är när du ska foga samman virkesdelar och kravet på fästförmåga är högt. Spiken har antingen ett lågkullrigt huvud eller ett helt platt huvud. Spikens hela skaft är rullgängat så att skaftet sitter med hög fästförmåga i virket. Varianten av kamspik med lågkullrigt huvud passar bra när man ska spika en altan eller trall då spikens huvud blir fotvänlig.

Vad är helgängad kamspik?

 • Används där du behöver hög fästförmåga
 • Har antingen ett lågkullrigt eller platt huvud och har ett fullt rullgängat skaft
 • Passar bra där du ska spika ihop virke, såsom trall och altaner

Ankarspik

Bild på ankarspik

Ankarspik används när du när du ska spika ihop virke som sammanfogas med byggbeslag såsom vinklar av plåt eller hålband. Ankarspikens huvud är format så att den passar in i beslagets hål. Huvudet är platt och runt medan skaftet är kamgängat för att ge extra motstånd mot utdragning. Spiken har tack vare kamgängorna en hög fästförmåga. Kanske undrar du om du ska använda ankarspik eller ankarskruv för ditt projekt. En ankarskruv har den fördelen att det är enkelt att ta bort skruven ifall du gjort fel. En ankarspik är tillverkad för att sitta hårt, därför är det svårt att korrigera fel genom att dra ut en ankarspik. Om du är osäker kan du delvis skruva fast virket med ankarskruv så att virket sitter fast och sedan använda ankarspik för att resterande hål. Då sitter virket fast av skruvarande när du spikar ihop resten av konstruktionen.

Vad är ankarspik

 • Används vid spikning av byggbeslag, hålband och ståldetaljer samt plåtdetaljer med mera
 • Har ett högt motstånd mot utdragning

Klippspik

Bild på klippspik

Klippspik används för infästning av karmar och reglar i lättbetong men även i byggnadsvårdssyfte. I byggnadsvårdssyfte används klippspik till panel och golv. Skaftet på spiken är konad vilket gör att spiken smidigt går att dras ur utan att skada virket. Spiken går även att återanvändas genom att räta ut den. Klippspik finns i olika längder beroende på vad du ska spika. Från lister och finsnickerier till spikning av golv. Klippspiken är nog inte den mest vanliga spiken nuförtiden, men den kan vara ett charmigt inslag i en inomhusmiljö eller utomhusmiljö.

Vad är en klippspik?

 • Traditionell spik med rötter i 1800-talet som är lätt att dra ut
 • Går att återanvändas och skadar inte virket när du drar ut den
 • En unik spik med stort värde ur byggnadsvårdssyfte

Dubbelhuvad spik

Bild på dubbelhuvad spik

Den dubbelhuvade spiken är en unik spik som har dubbla huvuden. Syftet med spiken är att användas vid tillfälliga konstruktioner när spiken smidigt behöver dras ut i framtiden. Spiken slås in till det andra huvudet medan skaftet till det första huvudet inte spikas in utan lämnas att stickas ut. Dubbelhuvad spik tillverkas helt obehandlad eftersom den bara är tänkt att sitta fastspikad tillfälligt.

Vad är en dubbelhuvad spik?

 • Tillfällig spik där spiken inte ska sitta kvar permanent
 • Har dubbla huvudet där skaftet till det fösta huvudet inte slås in
 • Dyrare än vanlig spik och är obehandlad eftersom den inte är tänk som permanent spik

Klockspik

Bild på klockspik

Klockspik används vid montering av takplåt, taktätningsmaterial och fasadplåt på träunderlag. Spikarna har en tätningsbricka förmonterad. Huvudet är runt och kupigt medan skaftet är rullgängad för hög fästförmåga. För spikning av plåttak är klockspik bra att använda, tätningsbrickan ger en bra förslutning mellan spikens huvud och takplåten.

Vad är klockspik?

 • Används för att fästa tak- och fasadplåt
 • Hög fästförmåga
 • Har en tätningsbricka förmonterad

Stålspik

Bild på stålspik

Stålspik används för spikning av trä på betong och tegel. Ett typiskt användningsområde för stålspik är när du ska spika en trälist på betong. Den tunna stålspiken penetrerar hårt material bra medan risken att ädelträ spricker minskas.

Vad är stålspik?

 • En tunn spik för att fästa trä i betong och tegel

Spikbleck

Bild på spikbleck

Ett spikbeck ser inte ut som en vanlig spik utan är en längre vågig plåt. Spikblecket används när du ska sammanfoga träbitar, till exempel en ram eller delar av en möbel.

Vad är spikbleck?

 • Används när du ska sammanfoga trä delar såsom ramar eller möbler

Krampa

Bild på krampa

Krampa använder du när du till exempel ska fästa tråd, nät och taggtråd mot trä. Kraman är som en böjd spik med två spetsar. Det gör att du kan fästa fast tråd effektivt.

Vad är en krampa?

 • Används när du ska spika upp nät och trådar mot trä

Nubb

Bild på nubb

Nubb är en spiktyp som används till möbelrenovering. Nubben används oftast till att spika fast möbelklädsel. Nubben är kort med ett platt och runt huvud som håller fast tyget bra.

Vad är nubb

 • Används vid möbelrenovering när möbeltyget ska hållas på plats

Hur lång ska spiken vara när man fäster trä i trä?

Två tredjedelar av spiken skall sitta i underlaget, det vill säga den bärande delen av träet som du spikar in spiken i. Du kan också se det som att den delen du spikar fast är en tredjedel så tjock som spikens längd.

Profilbild

av Greger

Morsning, det är jag som är Greger, Paulas livspartners. Jag har haft ett passionerat intresse för växter sedan barnsben och om sanningen ska fram brinner det fortfarande för mig. Enligt Paula är jag inte född med tummen mitt i handen. Men däremot tycker jag det är roligare att starta projekt än att avsluta dom. Som du kanske förstår skriver jag artiklar om krukväxter. Hoppas du gillar att läsa vad mina gröna fingrar skrivit.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *